Фондоозброєність. Формула розрахунку. Аналіз значення показника

Anonim

Існує багато різних показників, за якими проводять оцінку детальності підприємств, фінансовий стан і ефективність управління людськими та іншими ресурсами. Важливою є сфера економічного аналізу, яка відповідає за визначення рівня ефективності використання та залучення основних фондів в виробничий процес.

Image

Для того щоб охарактеризувати дані процеси, використовують три показники: фондомісткість, фондовіддачу, фондоозброєність. Формула розрахунку останнього показника наведена нижче. Зупинимося докладніше на фондоозброєності.

Поняття і значення показника

Фондоозброєність - це показник, який допомагає визначити ступінь забезпеченості всіх співробітників основними засобами підприємства.

Він безпосередньо впливає на значення таких показників, як фондовіддача і фондомісткість, з якими його часто плутають.

Щоб такого не було, розберемо, що означають ці показники.

Не варто плутати з фондовіддачі та фондомісткості

Фондоотдачей називають відношення вартості виробленої продукції до основних засобів підприємства, які розраховуються як середньорічний показник. Завдяки даним показником можна висловити те, наскільки ефективно залучаються до виробничого процесу всі основні засоби.

Фондомісткість - показник, який розраховують, щоб визначити необхідну кількість виробничих фондів для виробництва одиниці або певної кількості продукції.

Фондоозброєність. Формула розрахунку

Не мають рації ті люди, які вважають, що фондоозброєність основних засобів відрізняється від фондоозброєності праці. Це помилкова думка.

Фондоозброєність основних засобів (формула розрахунку якого вимагає наявності даних про основні засоби і чисельність співробітників) є тим же показником, що і фондоозброєність праці. У підручниках немає жодної різниці між даними поняттями, і формули, за якими їх можна визначити, повністю ідентичні.

Показник фондоозброєності визначається по формулі:

 • Фв = ССОФ: ССЧ, де
  Фв - фондоозброєність;
  ССОФ - середня вартість основних фондів протягом річного проміжку часу;
  ССЧ - середня чисельність працівників за рік.

Середньорічна вартість основних фондів і середньооблікова чисельність працівників потрібні, щоб визначити фондоозброєність. Формула розрахунку це ясно показує. Як їх обчислити, розберемо далі.

Середньорічна вартість основних засобів

Це спеціальний показник, який відображає усереднену загальну вартість основних засобів підприємства. Він використовується в розрахунках, пов'язаних з ефективністю використання основних фондів компанії.

Image

Для того щоб розрахувати необхідну вартість, можна скористатися наступною формулою:

 • ССОФ = ОСН + ОСВ х Ч1: 12 - ОСвиб х Ч2: 12, де
  ОСН - загальна вартість основних засобів на початку періоду;
  ОСВ - вартість тих основних засобів, які були введені в експлуатацію протягом періоду;
  ОСвиб - вартість основних засобів, які вибули протягом періоду;
  Ч1 - кількість місяців, в яких експлуатувались нововведеного основні засоби;
  Ч2 - кількість місяців, в яких не були зайняті у виробництві вибули основні засоби.

Середньооблікова чисельність працівників

Це один з показників, який необхідно знати, щоб обчислити фондоозброєність. Формула розрахунку чисельності досить проста, якщо правильно розібратися в самому визначенні показника.

Image

Середньооблікова чисельність працівників - це показник підприємства, який відображає середню кількість співробітників підприємства за певний період. Вона може розраховуватися як на місяць, так і на квартал, рік.

Її можна розрахувати наступним чином:

 • ССЧ = СЧ - Рб - Руч, де
  СЧ - середня чисельність працівників за певний період;
  Рб - працівники, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, вагітності, пологів;
  Руч - працівники, які перебувають у відпустці без збереження зарплати під час навчання або надходження в освітні установи, якщо така відпустка передбачається законом.

Аналіз показника фондоозброєності

Найголовніше - не робити поспішних висновків. Ви вже знаєте, що таке фондоозброєність. Формула розрахунку вам теж відома. Все це не означає, що ви зможете правильно інтерпретувати значення показника.

Навіть просто знати динаміку недостатньо. Аналіз варто проводити тільки паралельно з розрахунками продуктивності праці. Наприклад, коли фондоозброєність збільшується швидше, ніж продуктивність праці, це говорить про те, що ресурси підприємства використовуються нераціонально.

Image

Така ситуація може свідчити ще про збільшення управлінського персоналу, яка не є вимушеним, оскільки не підтверджується відповідним зростанням основних засобів.

Тепер ви знаєте, що таке фондоозброєність праці (формула для розрахунку наведена вище в статті), а також розумієте, як необхідно аналізувати значення даного показника.

Image

Не забувайте, що цей показник є лише частиною економічного аналізу, який необхідний, щоб зрозуміти стан справ у тій чи іншій компанії. Отже, знання тільки значення фондоозброєності не зможе допомогти зробити правильні висновки про господарську діяльність ніякої організації.

Подібними аналізами займаються професійні економісти, які працюють, в основному, в аудиторських компаніях. Таке ж задоволення собі можуть дозволити західні корпорації, в яких працюють досвідчені фахівці з усього світу.

Цікаві статті

Dmitry Yazov - de laatste Sovjetmaarschalk. Dmitriy Yazov: biografie, onderscheidingen en prestaties

Pe-8 bommenwerper: technische specificaties

Leonid Kravchuk: biografie, foto's en interessante weetjes over het leven

Interessante feiten over panda's die velen zullen verbazen