Економічні індикатори економічної безпеки (основні поняття)

Anonim

Фінансово-економічні кризи часто вкрай негативно позначаються на потенціалі сучасних промислових підприємств: поступово скорочуються або навіть повністю пропадають інвестиції в продуктові і процесні інновації, починає зношуватися і старіти основний капітал, виснажуються науково-технічні заділи, а більшість молодих і кваліфікованих працівників залишають своє місце роботи . Економічні індикатори економічної безпеки дозволяють зрозуміти, наскільки та чи інша компанія готова до подібних обставин, і чи зможе вона уникнути таких негативних чинників.

Саме тому потрібно розуміти, що представляють собою такі показники, і як вони забезпечуються.

Основні поняття

Image

Саме з цієї причини перед кожним сучасним підприємством виникає досить актуальне завдання проведення внутрішньої самооцінки, а також прогнозування власного стану з точки зору можливості:

 • виконання їх основних виробничих функцій;
 • прийняття різних заходів захисту таких функцій (тобто чи можуть їм створюватися економічні індикатори економічної безпеки виробництва від будь-яких проявів внутрішнього або зовнішнього походження, які позначаються на потенціалі компанії);
 • формування повноцінної системи моніторингу різних індикаторів безпеки;
 • обгрунтування і визначення граничних значень таких індикаторів;
 • прийняття різних заходів, спрямованих на протидію можливим загрозам.

Основні проблеми в тому, щоб забезпечити економічні індикатори економічної безпеки, виникають в процесі роботи будь-якого підприємства не тільки на протязі кризи, але і тоді, коли воно функціонує в цілком стабільною середовищі, але при цьому істотно відрізняється комплекс цільових завдань, які потрібно вирішити.

стійке функціонування

У цей період в процесі вирішення завдань забезпечення економічної безпеки в основному компанія повинна акцентувати свою увагу на тому, щоб підтримувати нормальний ритм збуту і виробництва власної продукції, запобігати фінансовий і матеріальний збиток, протидіяти кримінальним проявом і недобросовісної конкуренції, а також виключити можливість отримання несанкціонованого доступу до наявної службової інформації або ж руйнування комп'ютерних баз даних.

Виробнича сфера дійсно ефективного підприємства, яка своєчасно модернізується, не представляє собою джерело можливого неблагополуччя не тільки для власника і його колективу, а й для тих агентів ринку, які користуються продукцією даної компанії, тобто для її споживачів і суміжників. Таким чином, потрібно ще на цьому етапі подбати, щоб підприємство мало відповідні економічні індикатори економічної безпеки, адже це дозволяє істотно зміцнити свою роль на діючому ринку.

кризовий період

Image

В даний момент найбільша небезпека для будь-якого підприємства полягає в руйнуванні його науково-технічного, кадрового, технологічного і виробничого потенціалів, які представляють собою основні фактори життєдіяльності будь-якої компанії і забезпечення її основних можливостей. При цьому, якщо не забезпечувалися відповідні індикатори економічної безпеки, умови господарювання стають такими, при яких неможливо забезпечити здатність потенціал для подальшого відтворення.

Ресурси для даного підприємства можуть бути придбані тільки від результатів його власної діяльності, а також за рахунок використання позикових коштів, при цьому потрібно правильно розуміти, що обидва таких джерела інвестицій з настанням криз для більшості компаній виявляються перекритими.

реальна ситуація

Image

На сьогоднішній день переважна більшість вітчизняних підприємств, які працюють в нестабільному економічному середовищі, за своєю природою є збитковими, а через те, що свого часу не були забезпечені індикатори економічної безпеки, вони переживають глибоку виробничий спад, а також перебувають у банкрутному або критичному стані.

Є безліч різних причин, які можуть призводити до депресивного розвитку, але найбільш поширені серед них полягають в інерції сформувалася виробничої структури, фізичний знос основних фондів, технологічної відсталості, а також в повній відсутності основних пріоритетів ведення науково-промислової політики держави. При цьому визначення останніх дозволило б зайнятися необхідної реструктуризацією потужностей навіть в тих умовах господарювання, які сформувалися в умовах абсолютно неефективних з точки зору чинного сектора економіки перетворень, які не дозволяють підприємствам самостійно заробити кошти, необхідні для їх подальшої модернізації.

Чим це загрожує?

Через такого їх стану, при якому індикатори економічної безпеки і їх порогові значення знаходяться на вкрай низькому рівні, створюється дійсно небезпечна ситуація не тільки для економіки, а також соціальної стабільності в суспільстві в цілому і окремих регіонів зокрема, але ще і для потенціалу і колективу кожної окремої компанії. Адже промислові підприємства, представляючи собою основний структуроутворюючий елемент економіки, беруть на себе не тільки виробничі функції, але ще і забезпечують засобами існування безліч людей, які з ними пов'язані, тобто несуть деяку відповідальність і соціальне навантаження.

Через неповну навантаження потужностей і, відповідно, їх неефективного використання, а тим більше безперервного руйнування створеного раніше потенціалу підприємств, вони починають бути реальною загрозою матеріальним і економічним основам життєдіяльності суспільства і колективу.

Головні чинники

Image

Жодне підприємство не може називатися стабільним, якщо їм не забезпечені індикатори економічної безпеки і їх порогові значення, а його продукція не може бути затребувана на ринку. Жодне підприємство, яке здійснює виробництво засобів виробництва, не може бути безпечним, якщо на даний момент спостерігається активний, і при цьому досить тривалий занепад технологічного розвитку держави в цілому.

На даний момент гранично чітко відзначається тенденція того, як сучасні підприємства втрачають основні індикатори економічної безпеки, а також здатність виготовлення наукомісткої і складної продукції, причому це стосується не тільки до сучасних розробок, а й до тих виробам, які випускалися раніше при наявності умов стабільного економічного розвитку. Це говорить про те, що на сьогоднішній день присутня реальна загроза для технічного переозброєння виробничого апарату безлічі базових галузей економіки, включаючи транспорт, металургію, енергетику, хімічну сферу, видобуток корисних копалин і ще безліч інших.

Головна причина тут полягає саме в тому, що були втрачені основні індикатори економічної безпеки, а в міру зносу активної частини основного капіталу повністю замінити їх сучасним вітчизняним обладнанням стало набагато складніше або взагалі буде неможливо. При цьому варто відзначити, що сучасна промисловість в Росії приблизно на 80% використовує устаткування і машини вітчизняного виробництва, а замінити їх якимись масовими імпортними закупівлями представляється неможливим з фінансової точки зору.

Через те, що свого часу не були виявлені потрібні критерії та індикатори економічної безпеки, велика кількість підприємств просто припинило свою роботу, так як на них використовується досить складне обладнання, яке відрізняється тривалим циклом виготовлення. При цьому немає потрібного обсягу виробничих потужностей для відшкодування обвального вибуття основних виробничих фондів.

причини проблеми

Image

Основний комплекс проблем, а також найважливіші причини поточного неблагополуччя в багатьох промислових підприємствах полягають в наступному:

 • продукція не користується попитом на зовнішньому і внутрішньому ринках, так як має низьку конкурентоспроможність;
 • повністю виснажені інвестиційні ресурси;
 • посилився фінансова криза, інфляція, зруйновано грошовий обіг, а також присутні різні витрати існуючої системи оподаткування виробників товарної продукції, негативно відбиваються на роботі таких підприємств;
 • держава не виконує свої зобов'язання в плані оплати замовлень, зроблених для власних потреб;
 • використовуються неефективні способи інституційних перетворень, що призводить до фрагментації великої кількості єдиних виробничих комплексів на набагато більш дрібні, а останні були відокремлені і, відповідно, привели до збільшення трансакційних витрат на кожному окремому межі більш ніж на 20%, що, в свою чергу, спровокувало подорожчання кінцевої продукції;
 • застосовуються валютні і митні бар'єри на кордонах різних країн СНД, які раніше входили в єдиний економічний простір.

Це тільки основні причини того, чому не досягнуті показники та індикатори економічної безпеки сучасними вітчизняними підприємствами.

підсумок

Та все це в кінцевому підсумку призвело до тому, що більшість підприємств просто не має можливості дійсно ефективно і самостійно увійти в стихійно організований ринок, щоб згодом запустити новий ринковий механізм господарювання.

У сучасних компаній виникла недоступна їм кредиторська і дебіторська заборгованість, причому в основному причиною того, що були досягнуті необхідні індикатори економічної безпеки підприємства, є уряд, який досить часто не оплачує різну продукцію, яка була виготовлена ​​під індивідуальне замовлення для задоволення держпотреб, що згодом провокує цілий каскад неплатежів, що йде по ланцюжку між різними галузями.

Споживачі і суміжники намагаються розплатитися за бартером, так як у них теж немає необхідного обсягу фінансів, внаслідок чого пропадають кошти і можливості для поповнення оборотного капіталу. В кінцевому підсумку система індикаторів економічної безпеки, а також виробничий і науково-технічний потенціали сучасних підприємств протягом тривалого часу активно деградують, а висококваліфіковані фахівці починають йти, намагаючись знайти найкращі пропозиції для використання їх здібностей і сил. Ви також можете втратити фахівці, здатні обслуговувати простоює протягом тривалого часу технологічне обладнання та забезпечити збереження діючої інфраструктури.

Що було зроблено?

Image

Однією з головних завдань діючої науково-промислової політики держави є здійснення керованої переорієнтації різних підприємств з виконання виключно урядових замовлень на ринковий попит, але вона в кінцевому підсумку так і не була реалізована, внаслідок чого соціальні індикатори економічної безпеки багатьох сучасних компаній так і залишаються на надзвичайно низькому рівні.

Адаптаційні можливості організацій, необхідні для їх плавного входження на діючий ринок, виявилися недостатніми в присутніх умовах повної відмови від державного контролю над економікою, в першу чергу в сфері збуту промислової продукції, контролю над цінами природних монополістів, забезпечення захисту внутрішнього ринку та інтересів вітчизняних виробників товарної продукції, а також централізованого розподілу ресурсів.

До чого це призвело?

Втрата керованості економікою в кінцевому підсумку спровокувала досить різке зниження рівня умов господарювання сучасних підприємств. Через послідував інвестиційного та фінансової кризи індикатори економічної безпеки країни виявилися на ще більш низькому рівні, так як посилилися різні деформаційні процеси, що відбуваються в відтворювальної структурі їх капітальних вкладів. Серед них можна виділити наступні:

 • Різке зменшення інноваційної та інвестиційної активності, що не дозволяє домогтися процесу відтворення. Практично повністю перестала оновлюватися активна частина основних фондів, але при цьому збільшується процес їх «проїдання» і знецінення. Особливо це стосується їх активної частини, тобто обладнання та машин, що представляють собою основний об'єкт інновацій.
 • Придушення попиту і, отже, відсутність замовлень і прибутку у більшості підприємств, що додатково погіршилося високою інфляцією і активним ростом вартості матеріалів, енергії та різних комплектуючих. Через високу банківської ставки і зниження амортизаційних відрахувань навіть незначні внутрішні ресурси, присутні у підприємства, не мають необхідної економічної мотивації, щоб підтримувати відтворення, тобто їх більш вигідно направляти в бік поточного споживання.
 • Різко скоротилося або навіть повністю зупинилося фінансування з боку держави різних НДДКР в сфері високих технологій, а повна відсутність власних коштів у підприємств не дозволяє забезпечити випереджальне створення будь-яких науково-технічних напрацювань, що представляє собою основи технологічного розвитку.

Основні загрози

Image

Є безліч причин загроз, через які падають економічні індикатори безпеки Росії. Багато в чому вони обумовлені не тільки попереднім розвитком, але ще і помилками, допущеними в процесі проведених реформ економічного курсу і через втрату керованості економіки. Зокрема, це стосується наступного:

 • Повна відсутність конкретної концепції, побудованої стратегії і програми подальшого соціально-економічного розвитку, де намічені реально досяжні цілі.
 • Постійне відставання в області розробок, відсутність системності та досконалості нормативно-правового забезпечення економічного регулювання.
 • Високі ризики кредитно-грошової політики уряду в сфері банківської справи, а також на валютному і фондовому ринках. Використання неефективної податкової системи.
 • Постійне руйнування існуючої системи підвищення виробничого потенціалу через недостатню інвестиційної активності.
 • Безперервне зростання інфляції, а також відсутність більш-менш нормального інвестиційного клімату в чинному секторі економіки. Поточні витрати предпочитаются на шкоду капітальним.
 • Використовується несправедлива, і при цьому абсолютно неефективна приватизація державної власності і різних об'єктів загальнонародного надбання.
 • Створюються умови, які сприяють присвоєння і подальшого вивезення за кордон різних фінансових ресурсів.
 • Втрачається державний контроль над природними монополіями, а регулююча роль держави поступово слабшає в їх ціновій політиці.

І це тільки основні причини того, чому не можуть бути досягнуті потрібні індикатори економічної безпеки регіону або підприємства нашої країни, і в яких напрямках зараз потрібно діяти перш за все.

Цікаві статті

Dmitry Yazov - de laatste Sovjetmaarschalk. Dmitriy Yazov: biografie, onderscheidingen en prestaties

Pe-8 bommenwerper: technische specificaties

Leonid Kravchuk: biografie, foto's en interessante weetjes over het leven

Interessante feiten over panda's die velen zullen verbazen